คลังความรู้

ชุดข้อมูลและโมเดลที่น่าสนใจ

บริการ

งานวิจัยเชื่อมต่ออุตสาหกรรม

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพปัญญาประดิษฐ์ โดยผ่านโครงการวิจัยร่วม และการถ่ายทอดความรู้ชั้นสูง เพื่อความได้เปรียบทางนวัตกรรม

ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

บริการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning และ Deep Learning ที่เน้นทั้งการเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร และการเพิ่มประสิทธิภาพทางกับธุรกิจให้กับองค์กร

ขุมพลังประมวลผล

IO Cluster

หน่วยประมวลผลสำหรับงานประเภทที่ต้องมีการใช้งาน Disk IO จำนวนมาก อาทิเช่น Hadoop

CPU Cluster ประสิทธิภาพสูง

Cluster หน่วยประมวลผลสำหรับงานที่ต้องการหน่วยความจำ และ CPU cores เป็นจำนวนมาก (high memory, high core count)

GPU Cluster ประสิทธิภาพสูง

ด้วยการ์ดประมวลผล Nvidia V100 GPU 64 หน่วย พร้อมกับ CPU กว่า 640 cores และหน่วยความจำกว่า 4 TB

Nvidia DGX-1

หน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูงเฉพาะด้าน ที่ออกแบบมาสำหรับประมวลผลงานปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้เราสามารถสร้างโมเดลที่เหมาะกับการนำไปใช้กับโซลูชันทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

สนับสนุนโดย